button-radnet

Your care and safety is our top priority. To keep our centers safe and accessible, we diligently screen all of our staff and potential patients for COVID-19 related symptoms. We want you to feel confident regarding your safety when you visit one of our centers.

LEARN MORE

Là một phần trong cam kết của RadNet, đối với sức khỏe của bệnh nhân, chúng tôi đang thực hiện tất cả các hành động phòng ngừa được CDC khuyến nghị để giảm thiểu sự lây lan của coronavirus. Tất cả bệnh nhân nên đọc các thông tin sau và tuân thủ nghiêm ngặt các hướng dẫn của nó. Thông tin này giúp giữ cho bạn và tất cả bệnh nhân của chúng tôi an toàn.

BẠN CÓ:

 • bị chẩn đoán nhiễm virus Corona COVID-19

 • ba triệu chứng sau đây:
  1. sốt trong vòng 24 tiếng qua
  2. mới bị ho
  3. mới bị khó thở

TRONG 10 NGÀY QUA:

 • đi du lịch quốc tế đến một khu vực bị ảnh hưởng bởi coronavirus lan rộng

 • bạn có tiếp xúc vơi ngư i đang bị nhiễm virus Corona COVID-19

 • bạn được bảo phải cách ly

BẠN ĐẾN VĂN PHÒNG NÀY:

 • để chẩn đoán loại trư  virus Corona COVID-19

NẾU CÓ VỚI BẤT CỨ MỘT NƠI NÀO,
KHÔNG ĐẾN VỚI TRUNG TÂM HÌNH ẢNH.

Văn phòng chúng tôi không co đâ y đủ trang thiết bị để cach y bênh nhân.
Xin hãy đi về nhà và iên ạc với bac sĩ gia đi nh của bạn.

Tham khảo các liên kết này để biết thông tin cập nhật nhất:

Tổ chức y tế thế giới - Video giáo dục
https://youtu.be/mOV1aBVYKGA

Tổ chức y tế thế giới - Thông báo du lịch:
https://wwwnc.cdc.gov/travel/notices